• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

işlek

Türkçe - İngilizce

işlek = cevval [öz Türkçe - eski terim]

İŞLEK = (işlek nedir; işlek ne demek; işlek İngilizcesi) 1. Ambarın alt kısmında olan ve tahıl akıtmaya yarayan kapaklı delik: İşlek açık kalmış, bütün zahire dökülmüş. 2. Arıların girip çıktığı kovan deliği.

İŞLEK = (işlek nedir; işlek ne demek; işlek İngilizcesi) 1. Çok işleyen, canlı, hareketli: «İki harp esnasında, burası kolay kazançların, vurgunculuğun en işlek merkezlerinden biriydi.» -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Özenmeden, çabuk yazıldığı hâlde okunaklı ve güzel olan (yazı): «İşlek, açık bir yazı. Bir kadın elinden çıkma.» -T. Dursun K.

İŞLEK = (işlek nedir; işlek ne demek; işlek İngilizcesi) Çalışkan, ya da çalışır gibi görünen.

İŞLEK = (işlek nedir; işlek ne demek; işlek İngilizcesi) Yapımevi, fabrika.

1: 0 ms