• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

iğne

Türkçe - İngilizce

arıcılık

bilişim

bitkibilim

isim / noun

kazıbilim

knitting, sewing

ses mühendisliği

suçbilim

İĞNE = (iğne nedir; iğne ne demek; iğne İngilizcesi) Laboratuvarda mikrobiyolojik ekim, preparat hazırlama ve izolasyon işlemlerinde kullanılan, uç tarafı iğne biçiminde platin telden oluşan metal çubuk.

iğne = enjektör [öz Türkçe - eski terim]

İĞNE = (iğne nedir; iğne ne demek; iğne İngilizcesi) 1. Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç. 2. İki şeyi birbirine tutturmaya yarar ince, uzun, ucu sivri, metal araç: Çengelli iğne. Toplu iğne. 3. Toplu iğnenin süs olarak kullanılan, iri başlı, renkli bir türü. 4. Genellikle kadınların süs olarak elbiselerinin göğüs, yaka vb. yerlerine taktıkları süs eşyası. 5. Bazı araçların ucu sivri parçaları: Pusula iğnesi. 6. Bazı böceklerin kendilerini savunmak için kullandıkları organ: Arının iğnesi. Akrebin iğnesi. 7. Oltanın ucundaki küçük çengel. 8. mec. Dokunaklı söz. 9. bitkibilim Bitkilerde yumurtacıkla tepecik arasındaki sapçık. 10. tıp Kas veya damar yoluyla vücuda sıvı bir ilacı basınçla vermek için kullanılan bir tür pompa, şırınga, enjektör. 11. tıp Zerk yolu ile vücuda verilen ilaç: «Eczacının yaptığı bir adrenalin iğnesinden sonra gözlerini açtı.» -H. Taner. 12. tıp Vücuda bu yolla ilaç verme işi, enjeksiyon.

İĞNE = (iğne nedir; iğne ne demek; iğne İngilizcesi) bk. boyuncuk.

İĞNE = (iğne nedir; iğne ne demek; iğne İngilizcesi) Omurgasız hayvanlarda rastlanan silis ya da kalkerden yapılmış iğne biçiminde yapılar; iğne biçiminde olan herhangi bir küçük çıkıntı. Spikül.

İĞNE = (iğne nedir; iğne ne demek; iğne İngilizcesi) Omurgasız hayvanlarda rastlanan silis ya da kalkerden yapılmış ufak, iğne biçimi yapılar; iğne biçiminde olan herhangi bir küçük çıkıntı.

iğne = ibre [Türkçe - Osmanlıca]

iğne = sûzen [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms