• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hypocrite

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 28909

HYPOCRITE = ['hipıkrit] adjective
ikiyüzlü * eşanlamlı : fraud, impostor, deceiver, pretender

HYPOCRITE = nasıl okunur, okunuşu /'hipIkrit/ isim

1: 0 ms