• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hunch

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 31935

HUNCH = [hanç] noun
1 kambur
2 sezgi, önsezi * eşanlamlı : guess, intuition, notion
İngilizce örnek : I trust my hunches.
Türkçe çevirisi : Önsezilerime güvenirim.
İngilizce örnek : I had a hunch she would send me an email today.
Türkçe çevirisi : Bugün bana bir e-posta göndereceği içime doğdu.
¤ verb
kamburlaştırmak
İngilizce örnek : He has very bad posture. He spends all his time hunched over his books.
Türkçe çevirisi : Çok kötü bir duruşu var. Bütün vaktini kitapları üzerinde kambur bir şekilde durarak geçiriyor.

1: 0 ms