• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

humour

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7827

HUMOUR = ['hyu: mı] noun
1 gülünçlük, komiklik * eşanlamlı : funniness, jocularity, jokes
2 mizah, güldürü * eşanlamlı : comedy, wit, amusement, fun
İngilizce örnek : In 1946, Aziz Nesin started publishing the humour magazine entitled Markopaşa.
Türkçe çevirisi : Aziz Nesin 1946 yılında Markopaşa adında bir mizah dergisi yayımlamaya başladı.
3 mizaç, huy, ruh hali * eşanlamlı : mood, temper, frame of mind, temperament
İngilizce örnek : Her good humour cheered us all up.
Türkçe çevirisi : Onun iyi ruh hali hepimizi neşelendirdi.
İngilizce örnek : The boss seems in a bad humour today.
Türkçe çevirisi : Patron bugün kötü bir ruh hali içinde gibi görünüyor.
¤ verb
1 eğlendirmek
2 istediğini yerine getirmek * eşanlamlı : gratify
* sense of humour = mizah/espri anlayışı
İngilizce örnek : He's got a great sense of humour.
Türkçe çevirisi : Onun büyük bir mizah anlayışı var.

HUMOUR = nasıl okunur, okunuşu /'hyu:mI/ isim

1: 0 ms