• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

horrible

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7467

ana kullanım

01. korkunç 02. berbat 03. rezil 04. iğrenç 05. aşırı 06. canhıraş 07. dehşetli 08. müthiş 09. tiksindirici 10. dehşet verici 11. felaket 12. kötü

HORRIBLE = ['horıbıl] adjective
1 korkunç * eşanlamlı : frightful, fearful, horrifying, horrific
İngilizce örnek : There was a horrible accident on the road.
Türkçe çevirisi : Yolda korkunç bir kaza vardı.
İngilizce örnek : Horrible crimes were committed in the name of religion.
Türkçe çevirisi : Din adına korkunç cinayetler işlenmiştir.
2 kon. berbat, iğrenç * eşanlamlı : awful, terrible, dreadful, loathsome, disgusting * karşıtanlamlı : wonderful
İngilizce örnek : I had such a horrible day that I felt depressed.
Türkçe çevirisi : Öyle berbat bir gün geçirdim ki depresyona girdim.

HORRIBLE = nasıl okunur, okunuşu /'hOrIbıl/ sıfat

1: 0 ms