• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hopeless

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8629

HOPELESS = ['houplıs] adjective
1 umutsuz; umutsuz vaka, işe yaramaz, adam olmaz * eşanlamlı : irremediable, incurable, fatal; despairing, desperate, despondent * karşıtanlamlı : hopeful
İngilizce örnek : You are really hopeless.
Türkçe çevirisi : Gerçekten umutsuz vakasın.
İngilizce örnek : I'm really hopeless with computers.
Türkçe çevirisi : Bilgisayarlar konusunda gerçekten umutsuz vakayım.
2 yararsız, boşuna * eşanlamlı : vain, futile, useless, impracticable, pointless * karşıtanlamlı : worthwhile
İngilizce örnek : The project is quite hopeless.
Türkçe çevirisi : Bu proje oldukça yararsız.

1: 0 ms