• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hoşgörülü

Türkçe - İngilizce

sıfat / adjective

hoşgörülü = müsamahakar [öz Türkçe - eski terim]

hoşgörülü = müsamahakâr [öz Türkçe - eski terim]

hoşgörülü = müsamahalı [öz Türkçe - eski terim]

hoşgörülü = toleran [öz Türkçe - eski terim]

hoşgörülü = toleranslı [öz Türkçe - eski terim]

HOŞGÖRÜLÜ = (hoşgörülü nedir; hoşgörülü ne demek; hoşgörülü İngilizcesi) Hoşgörüsü olan, hoşgörüyle davranan, hoşgörü sahibi, müsamahalı, toleranslı: «Neyse ki Salâh Birsel dünyanın en hoşgörülü, en alçak gönüllü sanatçısı...» -S. İleri.

hoşgörülü = müsâmahakâr [Türkçe - Osmanlıca]

hoşgörülü = mutedil [Türkçe - Osmanlıca]

hoşgörülü = tesâmühkâr [Türkçe - Osmanlıca]

hoşgörülü = tesâmühperver [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms