• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hisse senedi

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2470

bankacılık

ekonomi / economics

HİSSE SENEDİ = (hisse senedi nedir; hisse senedi ne demek; hisse senedi İngilizcesi) 1. Ortaklık anamalının belirli bir parçasını değerlendiren belge. 2. Ortaklık anamalının birbirine eşit bölümlere ayrılmış parçalarından her birinin karşılığı olmak üzere yasada gösterilen özelliklere uygun olarak düzenlenmiş değerli belge. 3. Çeşitli konular üzerinde çalışan ortaklıklarda, anamalı elde edebilmek için pazara çıkarılan ve kuruluşa ortak olmak isteyen kişilerin belirli bir para karşılığında satın aldıkları senet.

HİSSE SENEDİ = (hisse senedi nedir; hisse senedi ne demek; hisse senedi İngilizcesi) Bir firmaya ortak olmayı sağlayan ve devri vergiye tabi olan belgelerdir.

HİSSE SENEDİ = (hisse senedi nedir; hisse senedi ne demek; hisse senedi İngilizcesi) Sermaye şirketlerinde şirket sermayesi birbirine eşit değerde paylara bölünür ve bu paylardan her birini temsil etmek üzere kanunda gösterilen şekil şartlarına uygun olarak hisse senetleri çıkartılır. Bunlar hissedarlık ile ilgili hakları ve özellikle şirkete konulmuş bulunan sermayeyi temsil eder.

HİSSE SENEDİ = (hisse senedi nedir; hisse senedi ne demek; hisse senedi İngilizcesi) Şirket sermayesinin birbirine eşit paylara bölünmüş dilimlerinden her birini temsil eden ve kanunlarla belirtilen esaslara göre düzenlenmiş olan kağıt.

HİSSE SENEDİ = (hisse senedi nedir; hisse senedi ne demek; hisse senedi İngilizcesi) Şirket sermayesinin birbirine eşit paylara bölünmüş dilimlerinden her birini temsil eden ve yasalarla belirtilen esaslara göre düzenlenmiş olan değerli kâğıt.

HİSSE SENEDİ = (hisse senedi nedir; hisse senedi ne demek; hisse senedi İngilizcesi) tic. 1. Ortaklık sermayesinin belirli bir parçasını değerlendiren belge, belgit, aksiyon: «Bu zarflar hisse senedi dolu idi.» -F. R. Atay. 2. Anonim veya komandit ortaklıklarda, ortaklık sermayesinin birbirine eşit bölümlere ayrılmış parçasından her birinin karşılığı olmak üzere, yasada gösterilen özelliklere uygun olarak düzenlenmiş değerli belge, belgit, aksiyon.

HİSSE SENEDİ = Anonim ortaklılar tarafından çıkarılan ve anonim ortaklığın sermayesine belirli bir katılma payını temsil eden kıymetli evrak.

1: 0 ms