• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hile

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 5486

ana kullanım

eski söz

isim / noun – card games

isim / noun – informal

sıfat / adjective

veterinerlik

HİLE = (hile nedir; hile ne demek; hile İngilizcesi) 1. Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, entrika 2 Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma.

HİLE = (hile nedir; hile ne demek; hile İngilizcesi) Bir çıkar nedeniyle hayvanın kusurlarını gizlemek veya daha iyi nitelikte göstermek için yapılan işlemler.

HİLE = (hile nedir; hile ne demek; hile İngilizcesi) Bir kimseyi irade beyanında bulunmaya, sözleşme yapmaya sevk etmek için, onda bile bile yanlış kanaat uyandırılır veya esasen mevcut yanlış kanaat devam ettirilirse, hukuki anlamda hile söz konusu olur.

hile = aidatı [eski terim - öz Türkçe]

hile = aldatı [eski terim - öz Türkçe]

hile = aldatıcı [eski terim - öz Türkçe]

hile = aldatma [eski terim - öz Türkçe]

hile = dolap [eski terim - öz Türkçe]

hile = düzen [eski terim - öz Türkçe]

HİLE = (hile nedir; hile ne demek; hile İngilizcesi) aldatma.

HİLE = (hile nedir; hile ne demek; hile İngilizcesi) Sinema 1. Olağan çevirim uygulayımlarıyla gerçekleştirilmesi güç, pahalı, tehlikeli, zaman alıcı ya da olanaksız bulunan işlemlerin, optik, mekanik, kimyasal bazı özelliklerden yararlanılarak yapılanı; bu yolla elde edilen olağandışı, olağanüstü sonuçlar. TV. 2. Sinemadakine benzer sonuçların televizyonda elektronik yöntemlerle elde edileni.

hile = dağal [Türkçe - Osmanlıca]

hile = desîse [Türkçe - Osmanlıca]

hile = fend [Türkçe - Osmanlıca]

hile = gışş [Türkçe - Osmanlıca]

hile = hîle [Türkçe - Osmanlıca]

hile = keyd [Türkçe - Osmanlıca]

hile = mekr [Türkçe - Osmanlıca]

hile = nîreng [Türkçe - Osmanlıca]

1: 10 ms