• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hideous

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13676

HIDEOUS = ['hidiıs] adjective
çirkin, iğrenç * eşanlamlı : ugly, grotesque, revolting, monstrous, gruesome, horrible, terrible, appalling * karşıtanlamlı : beautiful
İngilizce örnek : She looks hideous in that dress.
Türkçe çevirisi : O elbiseyle çirkin görünüyor.
İngilizce örnek : The furniture in their sitting room was hideous.
Türkçe çevirisi : Oturma odalarındaki mobilya çirkindi.

1: 0 ms