• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

heykel

Türkçe - İngilizce

ad / noun 2

heykel = anıt [eski terim - öz Türkçe]

heykel = yontu [eski terim - öz Türkçe]

HEYKEL = (heykel nedir; heykel ne demek; heykel İngilizcesi) Taş, tunç, ağaç, kil, alçı vb. gereçlerden, yoğrumsal değerler düşünülerek biçimlendirilmiş yapıt.

HEYKEL = (heykel nedir; heykel ne demek; heykel İngilizcesi) Taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu, statü: «Harabenin ortasında bir Afrodit heykeli bulunduğunu hayal meyal hatırlıyor.» - = R. H. Karay.

heykel = gövde [Osmanlıca - Türkçe]

heykel = heykel [Osmanlıca - Türkçe]

heykel = heykel [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms