• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hesap durumu

Türkçe - İngilizce

HESAP DURUMU = (hesap durumu nedir; hesap durumu ne demek; hesap durumu İngilizcesi) Bir bankanın belirli süreler bitiminde borçlu ve alacaklı hesapları durumu.

HESAP DURUMU = (hesap durumu nedir; hesap durumu ne demek; hesap durumu İngilizcesi) İşletme ve kurumların belirli bir tarih veya hesap dönemi itibariyle, varlıklarını ve yükümlülüklerini muhasebe kayıtlarına uygun olarak gösteren belge.

1: 0 ms