• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hesap özeti

Türkçe - İngilizce

HESAP ÖZETİ = (hesap özeti nedir; hesap özeti ne demek; hesap özeti İngilizcesi) Bir hesabın ya da muhasebedeki hesapların özetini veren belgedir.

HESAP ÖZETİ = (hesap özeti nedir; hesap özeti ne demek; hesap özeti İngilizcesi) Bir konuya ya da sayışıma ilişkin belirli bir gündeki sonuçları gösteren özet.

HESAP ÖZETİ = (hesap özeti nedir; hesap özeti ne demek; hesap özeti İngilizcesi) Vergi beyannamesine, işletme defteri tutanlarca eklenen hesap özetidir.

hesap özeti = ekstre [öz Türkçe - eski terim]

HESAP ÖZETİ = (hesap özeti nedir; hesap özeti ne demek; hesap özeti İngilizcesi) 1. Ticari ilişkide bulunan kişi ya da kuruluşların belirli dönemlerde hazırladıkları karşılıklı borç ve alacaklarını gösteren belge. 2. Bankanın hesap veya kredi kartı sahibine gün, hafta, ay, yıl gibi belirli dönemler itibariyle kendiliğinden ya da hesap sahibinin istemi üzerine verdiği hesap hareketlerini gösteren belge.

HESAP ÖZETİ = (hesap özeti nedir; hesap özeti ne demek; hesap özeti İngilizcesi) tic. Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel, ekstre.

1: 0 ms