• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

herd

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8493

HERD = [hö: d] noun
hayvan sürüsü * eşanlamlı : flock, drove, pack, swarm, horde, crowd
İngilizce örnek : Disease reduced the farmer's herd from 50 to 30 cows.
Türkçe çevirisi : Hastalık çiftçinin sürüsünü 50’den 30’a indirdi.
İngilizce örnek : The cowboy is driving a cattle herd.
Türkçe çevirisi : Kovboy bir sığır sürüsü güdüyor.
İngilizce örnek : A big dog guards the herd of sheep.
Türkçe çevirisi : Büyük bir köpek koyun sürüsünü koruyor.

1: 0 ms