• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hemfikir

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom

hemfikir = düşüncedeş [eski terim - öz Türkçe]

hemfikir = düşündeş [eski terim - öz Türkçe]

hemfikir = oydaş [eski terim - öz Türkçe]

HEMFİKİR = (hemfikir nedir; hemfikir ne demek; hemfikir İngilizcesi) Aynı düşüncede, aynı görüşte olan, oydaş.

hemfikir = aynı düşüncede [Osmanlıca - Türkçe]

hemfikir = hemfikir [Osmanlıca - Türkçe]

hemfikir = hemfikir [Türkçe - Osmanlıca]

hemfikir = hemfikr [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms