• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hedef

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 640

dil öğretimi

havacılık

isim / noun – Latin

HEDEF = (hedef nedir; hedef ne demek; hedef İngilizcesi) Stratejik Planda yer alan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik belirli ve ölçülebilir alt amaçlardır.

hedef = amaç [eski terim - öz Türkçe]

hedef = erek [eski terim - öz Türkçe]

hedef = target [öz Türkçe - eski terim]

HEDEF = (hedef nedir; hedef ne demek; hedef İngilizcesi) 1. Nişan alınacak yer, nişangâh. 2. mec. Yapılması tasarlanan iş, amaç: «Asıl önemlisi devlet büyük hedefler dikmişti; milletin benimsediği, övündüğü hedeflerdi bunlar.» - T. Buğra. 3. mec. Varılacak yer, ulaşılacak son nokta: «Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!» - Atatürk.

HEDEF = (hedef nedir; hedef ne demek; hedef İngilizcesi) Bir X ışını tüpünün, elektronik odak noktası taşıyan anot bölümü.

HEDEF = (hedef nedir; hedef ne demek; hedef İngilizcesi) Tanecik veya ışıma ile bombardımana maruz bırakılan plaka veya madde.

hedef = amaç [Osmanlıca - Türkçe]

hedef = hedef [Osmanlıca - Türkçe]

hedef = âmâc [Türkçe - Osmanlıca]

hedef = hedef [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms