• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

heavy

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1116

ana kullanım

01. ağır 02. kuvvetli 03. şiddetli 04. ciddi 05. önemli 06. yavaş 07. yorucu 08. güç 09. zor 10. ağır (yiyecek) 11. boğucu (koku) 12. sindirimi güç 13. ağır (hava) 14. boğucu 15. yoğun 16. kapalı 17. dalgalı (deniz) 18. fırtınalı 19. üzgün 20. hüzünlü 21. ağdalı 22. ağır (davranış, duygu) 23. ağır bir şekilde 24. ağır düşünen 25. ağırlaşmış 26. ağırlıklı 27. anlayışı kıt 28. bıkkınlık veren 29. bitmiş 30. canavar ruhlu genç 31. çamurlu 32. çökmüş 33. çukurlu 34. fazla 35. hazmı kolay olmayan 36. ile dolu 37. incelikten yoksun 38. kaba dalgalı 39. kalın (kar tabakası, elbise) 40. kantarlı 41. keder veren 42. kederli 43. keskin 44. kötü 45. lök 46. nezaketsiz 47. okkalı 48. sakil 49. sıkıcı 50. sıkıntı veren 51. sıkıntılı 52. şiddetli olarak 53. tükenmiş 54. tümsekli 55. yoğun (denizde) dalgalı 56. yorulmuş 57. fedai 58. acı 59. ağır (çay) 60. ağır (izotop) 61. ağır (yemek) 62. ağır ağır 63. ağır sıklet 64. ağır silahlarla donatılmış 65. ağır silahlı 66. ağır şekilde 67. ağır toplar 68. ağırbaşlı 69. ağırbaşlı ya da kötü adam rolü 70. ağırsıklet 71. akışkan 72. aşağı sarkmış 73. aşırı 74. basan 75. baskın 76. başrol oyuncusu 77. bati 78. baygın 79. bereketli 80. bol (ürün) 81. bol 82. bozuk 83. bu rollere çıkan aktör 84. bulutlu (hava) 85. bulutlu 86. büyük 87. cansız 88. çapraşık 89. çok 90. çok iyi 91. dalgalı 92. dalları basmış 93. dayanılmaz 94. derin 95. derinden gelen ve gürleyen 96. dik 97. dolu 98. durgun 99. düşünceli 100. en kalın 101. estetik olmayan 102. ezici 103. güçlü 104. gürültülü 105. hamile 106. hamur 107. hantal 108. hazmı güç 109. ile yüklü 110. iri yapılı 111. iriyarı 112. iyice kabarmamış 113. kaba 114. kabarmış (deniz) 115. kalın 116. kapalı (gök) 117. kara 118. karanlık 119. kasvetli 120. katil 121. keder verici 122. kesif 123. kıvamlı 124. kopkoyu 125. koyu 126. kötü adam 127. kötü adam rolü 128. mahzun 129. mükemmel 130. pek çok 131. sadist 132. sert 133. sıkıntılı (hava) 134. sindirilmesi güç 135. şiddetle 136. trajik 137. usandırıcı 138. uyku basmış 139. uykudan ağırlaşmış 140. uyuşuk 141. uzun ve şiddetli 142. üzücü 143. viskoz 144. yüklü 145. zahmetli 146. zalim

1: 0 ms