• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

haydi

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2151

ifade / phrase

haydi = yallah [öz Türkçe - eski terim]

HAYDİ = (haydi nedir; haydi ne demek; haydi İngilizcesi) ünl. (ha'ydi) 1. İsteklendirmek, çabukluk belirtmek için kullanılan bir söz, hadi: «Haydi! Sen git, beni yalnız bırak, bu akşam iyi değilim.» -A. İlhan. 2. Kabul ve onama bildiren bir söz. 3. Hafifseme, alay etme belirten bir söz: «Haydi oradan be maskara. Bunları başkasına anlat!» -N. Cumalı. 4. «Hoş görme» anlamında kullanılan bir söz: Haydi gelmedi, bari bir haber göndereydi! 5. zf. Haydi haydi: «Ne kadar yaşayabilirdim? Altmış, yetmiş, doksan, haydi yüz sene.» -Ö. Seyfettin.

1: 0 ms