• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

haul

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13387

ana kullanım 1

01. çekmek 02. sürüklemek 03. taşımak 04. yön değiştirmek 05. dönmek 06. vira etmek 07. ağla balık yakalamak 08. çıkarmak 09. değişmek 10. fikir değiştirmek 11. kuvvetle asılmak 12. rotadan çıkmak 13. tutmak 14. yakalamak 15. ağ ile balık tutmak 16. alabora etmek 17. fikrini ya da tutumunu değiştirmek 18. nakletmek 19. yedek çekmek

ana kullanım 2

01. çekme 02. çekiş 03. bir ağdan çıkan balık miktarı 04. ganimet 05. vurgun 06. nakliye 07. navlun 08. çalınmış yük 09. çekici alet 10. foroz 11. kazanç 12. tutulan balık miktarı 13. bir ağdan çıkan balıklar 14. bir defada tutulan balık miktarı 15. çekici 16. çekilen balık miktarı 17. cer 18. haksız kazanç 19. taşıma mesafesi 20. yük

balıkbilim

01. bir ağda çıkarılan balıklar

biyoloji

01. çekim

denizcilik

01. hisa etmek

fizik

01. yük

havacılık

01. refakatte götürmek

mecaz

01. yolsuz kazanç

meteoroloji

01. ters dönüş

tarım

01. ağdan çıkan balık miktarı 02. ağdan çıkarılan balıklar 03. ağla balık avlama 04. balık ağını çekmek

teknik

01. hamule 02. taşıma

yerbilim

01. taşıma

HAUL = Denizcilikte kullanılan anlamıyla geminin rotasını değiştirmesi, yönünü rüzgâra doğru çevirmesi. Meteorolojide kullanılan anlamıyla ise rüzgâr yönünün saat dönüş yönünün ters yönünde değişmesidir ( backing ). Örneğin, zaman içinde rüzgâr yönü kuzeyden batıya doğru değişiyorsa bu değişimi belirtmek için bu terim kullanılır. [meteoroloji > ne, nedir, ne demek]

HAUL = [ho: l] verb
1 çekmek, sürüklemek * eşanlamlı : draw, pull, drag, lug, tow, tug
İngilizce örnek : The car broke down and a lorry had to haul it.
Türkçe çevirisi : Araba bozuldu ve bir kamyon (çekici) onu çekmek zorunda kaldı.
İngilizce örnek : The police hauled the car out of the water.
Türkçe çevirisi : Polisler arabayı sudan çekerek çıkardılar.
2 taşımak * eşanlamlı : carry, convey, transport
¤ noun
1 çekme, çekiş
2 taşıma uzaklığı

1: 0 ms