• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

happy

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1391

HAPPY = ['hepi] adjective
1 mutlu * eşanlamlı : joyful, joyous, delighted, overjoyed * karşıtanlamlı : sad, sorrowful
İngilizce örnek : She made him very happy.
Türkçe çevirisi : Onu çok mutlu etti.
2 memnun, sevinçli * eşanlamlı : pleased, contented, satisfied, glad, gleeful, blissful, cheerful, gay, merry, jolly
İngilizce örnek : He was happy about the decision.
Türkçe çevirisi : Karardan memnundu.
İngilizce örnek : We were happy over the results of the election.
Türkçe çevirisi : Seçim sonuçlarından memnunduk.
İngilizce örnek : It was a happy day when my father took us to the zoo.
Türkçe çevirisi : Babam bizi hayvanat bahçesine götürdüğü gün mutlu bir gündü.

1: 0 ms