• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ham madde

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

ormancılık

HAM MADDE = (ham madde nedir; ham madde ne demek; ham madde İngilizcesi) 1. Gıda maddelerinin üretiminde kullanılan hasat, kesim, sağım, avlama, toplama sonucu elde edilen ürün. 2. Karma yemlerde kullanılan yem maddeleri. 3. Ambalaj malzemesi hariç farmosötik bir müstahzarın üretiminde kullanılan işlenmemiş veya kısmen işlem görmüş ilaç etken maddesi veya yardımcı maddelerini içeren ürün.

HAM MADDE = (ham madde nedir; ham madde ne demek; ham madde İngilizcesi) Bir ürün elde edilmesinde kullanılan temel bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumu: Şekerin ham maddelerinden biri pancardır.

1: 0 ms