• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hak etme

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

hak etme = istihkak [öz Türkçe - eski terim]

hak etme = istihkak [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms