• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

habit

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3141

güvenlik

HABIT = ['hebit] noun
1 uyuşturucu bağımlılığı * eşanlamlı : drug addiction
2 âdet, alışkanlık * eşanlamlı : custom, usage, practice, routine
İngilizce örnek : He has a bad habit of smoking before breakfast.
Türkçe çevirisi : Kahvaltıdan önce sigara içme gibi bir kötü alışkanlığı var.
İngilizce örnek : He gets up at 7 from habit.
Türkçe çevirisi : Alışkanlıktan saat yedide kalkar.
İngilizce örnek : You should get rid of that bad habit.
Türkçe çevirisi : Bu kötü huydan kurtulmalısın.
* be in the habit of = alışkanlığında olmak
İngilizce örnek : I'm not in the habit of sleeping after lunch.
Türkçe çevirisi : Öğle yemeğinden sonra uyuma alışkanlığım yoktur.
* fall/get into the habit of = -e alışmak
İngilizce örnek : He has got into the habit of stroking his beard.
Türkçe çevirisi : Sakalını sıvazlama alışkanlığı edindi.

HABIT nasıl okunur, okunuşu /'hEbit/ isim

1: 0 ms