• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

haberdar

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 3845

sıfat / adjective

haberdar = salıklı [eski terim - öz Türkçe]

haberdar = haberli [Osmanlıca - Türkçe]

haberdar = âgâh [Türkçe - Osmanlıca]

haberdar = âgeh [Türkçe - Osmanlıca]

haberdar = bâhaber [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms