• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

haber vermek

Türkçe - İngilizce

eşdizim / collocation

haber vermek = salıklamak [eski terim - öz Türkçe]

HABER VERMEK = (haber vermek nedir; haber vermek ne demek; haber vermek İngilizcesi) 1) bildirmek, haber ulaştırmak: «O evlerin ısıtılacağını, akşama sıcak yemek yapılacağını, evlerin ıssız olmadığını haber verirdi.» -A. Kutlu. 2) bir durumun, bir olayın belirtisi olmak: «Günlerden beri artan iştahsızlık ve derin yorgunluk fena günlerin yaklaştığını haber vermiş olabilirdi.» -P. Safa.

haber vermek = ihbar etmek [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms