• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hız

Türkçe - İngilizce

argo

bilişim

iş dünyası

HIZ = (hız nedir; hız ne demek; hız İngilizcesi) Bir nüfus ya da altnüfusta özel bir olayın meydana gelmesinin göreli çokluğunu belirtmek için kullanılan özel bir çeşit oran. Bu sözcük son zamanlarda daha geniş anlamda kullanılmakta ve oran ile özdeşleşmektedir.

hız = rate [öz Türkçe - eski terim]

hız = sürat [öz Türkçe - eski terim]

hız = velocity [öz Türkçe - eski terim]

hız = velosite [öz Türkçe - eski terim]

HIZ = (hız nedir; hız ne demek; hız İngilizcesi) 1. Birim zamanda alınan yol ile ölçülen devinim niceliği. 2. Bir kimyasal tepkimede ürünlerin birim zamandaki oluşum niceliği.

HIZ = (hız nedir; hız ne demek; hız İngilizcesi) 1. Çabukluk, sürat: «Hikâyede baştan sona kadar hareket ve hız olmalıdır.» -F. R. Atay. 2. Bir hareketten doğan güç, şiddet: «Yağmur şimdi hızını daha da arttırmıştı.» -H. Taner. 3. Çaba, güç, gayret, takat. 4. fiz. Alınan yolun harcanan zamana oranı, sürat.

HIZ = (hız nedir; hız ne demek; hız İngilizcesi) 1. fizik: Birim zamanda alınan yol niceliği. 2. motor: Motorlu taşıtların gidiş ve çekişini düzenlemeye yarayan dişli düzeni.

HIZ = (hız nedir; hız ne demek; hız İngilizcesi) Belli bir zaman aralığı içindeki nicel bir değişmenin başlangıç değerine göre oransal anlatımı, bk. göreli hız.

HIZ = (hız nedir; hız ne demek; hız İngilizcesi) Bir cismin ya da bir dalganın birim zamanda aldığı yol.

HIZ = (hız nedir; hız ne demek; hız İngilizcesi) Bir durgan konaç dizgesindeki bir noktaya göre bir devingen noktanın konum yöneyinin süreye göre türevi.

HIZ = (hız nedir; hız ne demek; hız İngilizcesi) Bir olay ya da işlemin, birim zamanda olan oranı.

HIZ = (hız nedir; hız ne demek; hız İngilizcesi) Birim zamanda alınan yol.

HIZ = (hız nedir; hız ne demek; hız İngilizcesi) Borç, ödünç.

HIZ = (hız nedir; hız ne demek; hız İngilizcesi) Demografi ve epidemiyolojide en sık kullanılan ölçümler olan, incelenen nüfusta belirli bir sürede görülen belli bir olay sayısının, bu olay bakımından risk altında bulunan nüfus dilimine bölünmesiyle elde edilen ve çoğunlukla on binde veya binde şeklinde ifade edilen ölçüt.

HIZ = (hız nedir; hız ne demek; hız İngilizcesi) Devinimdeki bir cismin birim zamanda aldığı yol.

HIZ = (hız nedir; hız ne demek; hız İngilizcesi) Motorla itici tekerleklerin arasındaki dönüş oranı basamaklarından her biri.

HIZ = (hız nedir; hız ne demek; hız İngilizcesi) Türlü donanım birimlerinin, birim zamanda gerçekleştirdikleri işlem sayısı, örn. 1500 satır/ dakika yazıcı hızı, 1100 kart/dakika okuyucu hızı.

HIZ = (hız nedir; hız ne demek; hız İngilizcesi) Yön belirtmeden verilen, birim zamanda alınan yol niceliği.

1: 0 ms