• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hışır

Türkçe - İngilizce

ad / noun – derogatory

ad / noun – informal

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) (halk dilinde) 1. Olmamış meyve. 2. sf. Taşkınlık gösteren, yaramaz (kimse): «Serde toyluk vardı a canım. Sahi ne hışırdım o zaman. İlk gençlik, sersemlik, budalalık çağı.» -H. Taner. 3. sf. argo Aptal, sersem.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) 1. İri saman. 2. Tamamiyle samandan ayrılmamış arpa ya da buğday. 3. Arpa, buğday içindeki toz toprak.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) 1. İri, şişman ve kuvvetli adam. 2. Sert karakterli ve kaba adam. 3. Aptal, düşüncesiz (kimse). 4. Aksi, ters, kavgacı (kimse). 5. İnatçı: ne hışır keçidir o. 6. İçi içine sığmayan, yaramaz. 7. Hastalıklı, zayıf, cılız, çelimsiz (insan ya da hayvan için).

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) 1. Nemli toprak: Hışır toprak iyi sürülür. 2. Çok çamurlu olduğu için tavında sürülemeyen toprak. 3. Sert, ürün yetişmesine elverişli olmayan toprak. 4. İri taneli kumluk yer. 5. Suya batmayacak kadar hafif çakıl.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) 1. Olmamış, ham meyve (daha çok kavun, karpuz için) 2. Taze salatalık: Hışırlar yetişmiş. 3. Sebze, meyve. 4. Çürümüş sebze, meyve. 5. Sulu (meyve): Bizim karpuzlar çok hışır.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) 1. Yastık, yatak vb. şeylerin yün ya da pamuğu: Bugün döşeklerin hışırını yıkadım ve çırptım. 2. bk. hışva (I).

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) Açılmış pamuk kozası.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) Bir şeyin artığı, eziği, işe yaramayan kısımları, süprüntü.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) Bol.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) Çok sıcak su.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) Dolu: Bu yıl ekinleri hep hışır vurdu.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) İri kum.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) Kadınların kullandıkları mücevher.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) Kavun.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) Kullanılmaz duruma gelmiş, bozuk.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) Kullanılmış, işe yaramaz şeyler.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) Küçük.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) Olgunlaşmamış kavun.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) Patiska ve amerikan bezlerinin çirişi, kolası.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) Sulu yer.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) Tezek kırıntıları.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) Yaş odun.

HIŞIR = (hışır nedir; hışır ne demek; hışır İngilizcesi) Yorgunluk.

1: 0 ms