• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

guidance

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3498

havacılık

toplumbilim

GUIDANCE = ['gaydıns] noun
1 rehberlik, kılavuzluk
İngilizce örnek : This film should be watched by children under parental guidance.
Türkçe çevirisi : Bu film, çocuklar tarafından anne baba gözetiminde izlenmeli.
2 tavsiye, yardım
İngilizce örnek : I am very grateful to you for your guidance on this problem.
Türkçe çevirisi : Bu sorundaki yardımın için sana çok müteşekkirim.

ilgili sözler / related words

abortive guidance active homing guidance additional guidance advanced surface movement and guidance control system advanced vehicle guidance advanced-surface movement guidance and control system advertising–vocational guidance airborne guidance system aircraft guidance all-inertial guidance application guidance approach and landing operations with vertical guidance approach procedure with vertical guidance approach with vertical guidance azimuth guidance beam guidance beam rider guidance beam riding guidance beam-climber guidance career education and guidance career guidance celestial guidance celestial navigation guidance celestial-inertial guidance cell migration guidance center of counseling and guidance center of guidance and research centrally determined route guidance character guidance character guidance instruction character guidance program child guidance child guidance centre child guidance clinic class guidance teacher collision-course guidance command guidance command system of guidance committee of agricultural support and guidance complementary guidance condylar guidance condylar guidance inclination constant-bearing course guidance continuous exposure guidance continuous exposure guidance level cross slope guidance cultural guidance demo guidance department of guidance and inspection department of guidance and investigation diagnostic technique in guidance direct command guidance director of guidance directorate for guidance and inspection directorate general for special education and guidance services directorate of guidance and inspection directorate-general of special education and guidance services disc jockey-vocational guidance docking guidance system doppler guidance doppler radar guidance dual mode route guidance dynamic guidance dynamic parking guidance dynamic route guidance dynamic route guidance system educational guidance electronic guidance systems elevation guidance european agricultural guidance and guarantee fund european agricultural guidance and guarantee fund committee evaluation of guidance external and internal parking guidance system external parking guidance system financial instrument for fisheries guidance flight guidance system for your guidance foundation for promotion of guidance and counceling in higher education gaziantep guidance and research center give guidance to group guidance group guidance in education growth cone guidance guidance and control guidance and control systems for weapons and platforms guidance and counselling guidance and counselling services guidance and psychological counseling guidance and research centers guidance beam guidance center guidance clinic guidance conselor guidance consultant guidance council guidance counselor guidance coverage guidance director guidance evaluation guidance function guidance level guidance level for medical exposure guidance mechanisms guidance memorandum guidance molecules guidance of cell migration guidance of table guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis guidance outcomes guidance personnel guidance program guidance questionnaire guidance research guidance room guidance screen guidance service guidance site guidance specialist guidance staff guidance standard guidance station guidance station equipment guidance system guidance systems guidance tapes guidance teacher guidance techniques guidance worker homing guidance homing system of guidance horizontal guidance hyperbolic guidance implementation guidance in growth cone guidance in-house guidance system inertial guidance inertial guidance system inertial-celestial guidance inertial-gravitational guidance system inflight guidance system information advice and guidance infrared guidance infrared guidance system intelligent traffic guidance system internal parking guidance system ir-homing guidance laser guidance unit launching guidance lift plus slope guidance method lighting for aircraft guidance and illumination lighting for river guidance and illumination lighting for ship guidance and illumination locally determined route guidance loran guidance map matching guidance map-matching guidance marriage guidance marriage guidance council midcourse guidance missile guidance system multiannual guidance programme neuronal guidance neuronal guidance role new parking guidance system occupational guidance off-line route guidance on board guidance system on-line route guidance onboard guidance optical command guidance optical-track command guidance organized guidance orientation guidance parental guidance parental guidance (filmler için) 18 yaşının altındakiler için uygun değil parking guidance parking guidance information parking space guidance passive guidance passive homing guidance pathfinder guidance pathway guidance perfect guidance personal guidance phases of guidance planning guidance platform guidance and control systems positive guidance present guidance preset guidance private education guidance and consultation services private appropriation high professional guidance program guidance proportional-navigation guidance psychological counseling and guidance psychological guidance pursuit-course guidance quasi-active homing guidance radar command guidance radar repeat-back guidance radar track command guidance radio guidance radio guidance system radio intertial guidance radio navigation guidance receptionists-vocational guidance retinotectal axon guidance route guidance route guidance (travel pilot) route guidance database secretaries-vocational guidance semiactive homing guidance short-term public emergency guidance level slope guidance method social guidance static route guidance stella guidance stellar guidance surface movement and guidance system taxicab drivers-vocitional guidance television guidance television repeat-back guidance temporary guidance leaflet terminal guidance terrestrial guidance terrestrial reference guidance terrestrial-magnetic guidance track-command guidance troubleshoot guidance turkish psychological counseling and guidance association turn-off guidance under the guidance of vertical guidance vertical guidance plane vertical guidance point vesicular transport guidance vocational guidance vocational guidance for women weapon guidance and control systems wire guidance

1: 0 ms