• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

growth

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 482

eczacılık

havacılık

ormancılık

su ürünleri

GROWTH = [grout] noun
1 büyüme, gelişme * eşanlamlı : enlargement, extension, development, advance, progress, rise, improvement * karşıtanlamlı : decline
İngilizce örnek : This area has great potential for economic growth.
Türkçe çevirisi : Bu bölgenin ekonomik gelişme için büyük potansiyeli var.
İngilizce örnek : Biotechnology helps advance the growth of plants.
Türkçe çevirisi : Biyoteknoloji bitkilerin gelişmesinin hızlanmasına yardımcı olur.
İngilizce örnek : There was a thick growth of grass on each side of the stream.
Türkçe çevirisi : Akarsuyun her bir yanında yoğun ot gelişimi vardı (çok ot çıkmıştı).
2 artış * eşanlamlı : increase
İngilizce örnek : A growth in tourism has been experienced by countries all over the world.
Türkçe çevirisi : Dünyanın her yerindeki ülkelerde turizmde bir artış yaşanmaktadır.

GROWTH = nasıl okunur, okunuşu /grouT/ isim

ilgili sözler / related words

4 % growth rate a considerable growth abnormal grain growth absolute growth rate accelerate economic growth acceleration of economic growth actual growth rate adenoid growth adjusted demand growth adjusted output growth african growth and oppurtunity act agricultural growth algae growth allometric growth ambitious growth targets annual growth annual growth rates annual growth survey antitrade biased growth antitrade growth antitrade-biased growth antivascular endothelial growth factor therapy apical growth apositional growth appositional growth arithmetic growth arrested growth as plant growth regulator asset growth austenite grain growth average annual economic growth rate bacterial growth balanced global growth balanced growth balanced growth path balanced growth policy bertalanffy-richards growth function biological growth biological growth potential bone growth bounded growth bridgeman crystal growth cancerous growth capital growth carcass growth cast iron growth cell growth cell growth control cellular growth cementite growth chain growth city growth classical growth theory cognitive growth colony-stimulating growth factor columnar growth compact for growth and jobs compensatory growth competitive growth composite growth compound annual growth rate comprehensive growth strategy constant growth model coordination with cell growth crack growth credit growth critical growth stages crystal growth current growth current population growth trends czochralski crystal growth defective growth in achondroplasia demand growth rate dendritic growth density dependent growth dentritic growth diameter growth differential growth diffusion controlled growth directional growth discontinuous grain growth discontinuous growth ring dividend growth model domain growth double-digit growth dynamic growth theories early growth early growth response element early growth stage early seedling growth early vegetative growth stage economic growth economic growth poles economic growth rate economies of growth edge-defined film-fed growth effect of growth ego growth embryo growth employment friendly growth employment growth endogenous growth models engine of economic growth epidermal growth factor epitaxial growth epithelial derived growth factor equal growth exaggerated grain growth excessive growth of seedlings explosive growth exponential growth exponential growth and decay export led growth export oriented growth export-biased growth export-focused growth export-led growth faceted growth fast growth fast population growth fatigue crack growth fatigue crack growth rate fibroblast growth factor fire growth rate index fire initiation and growth first growth fish growth five days' growth on the chin flexible growth fungous growth gdp growth rate geometric growth global economic growth global growth gompertz growth function gompertz-makeham growth function gordon growth model grain growth grain growth rate graphite growth green growth growth accounting growth age growth analysis growth and division growth and jobs action plan growth area growth capacity growth characteristics growth chart growth charts growth condition growth cone guidance growth cone steering growth cones growth control growth curve growth disorders growth district growth door to door growth equations growth factor growth factor identification growth factors growth failure growth fault growth form growth formula growth function growth fund growth gradient growth habit growth habits growth hormon growth hormone growth hormone deficiency growth hormone release-inhibiting hormone growth hormone releasing factor growth hormone releasing hormone growth in height growth in hibitor growth in thickness growth in volume growth in world economy growth industry growth inhibiting growth inhibiting factor growth inhibiting factors growth inhibiting substances growth inhibition growth inhibitor growth inhibitors growth initiative growth interruption growth layer growth market growth medium growth model growth models growth motive growth need growth of beard growth of m/o growth of output growth of population growth of total factor productivity growth of water growth options growth overfishing growth pact growth parameters growth pattern growth percent growth performance growth period growth periodicity growth phase growth phases growth point growth pole growth poles growth policy growth potential growth principle growth process growth promotion growth promotion test growth prospects growth rate growth rate of population growth ratio growth re gulator growth reduction growth regulator growth regulator matters growth regulators growth regulatory substances growth retardant growth retardation growth ring growth ring boundary growth sectors growth share growth spurt growth stage growth stages growth stages of weeds growth stock growth stocks growth strategy growth substance growth theories growth theory growth trend growth twinning growth type growth vector growth velocity growth vs deficiency model habit of growth haphazard growth harrod-domar's growth model harrod's growth theory hazel growth head circumference growth references height growth heinis law of mental growth hematopoietic growth factors hepatocyte growth factor horizontal growth human growth immiserizing growth in growth cone guidance in neuronal growth cones in situ organismic growth inclusive green growth inclusive growth incomplete growth index of growth industrial growth inhibition of root growth initial growth insect growth inhibitors insect growth regulators insulin like growth factor insulin-like growth factor international composite growth interruption in growth intersitial growth interstitial growth intracranial growth intrauterine growth restriction intrauterine growth retardation isogonic growth isometric growth job growth jobless growth kaldor's engine of growth hypothesis lammas growth leaf growth rate limiting factor for tumor growth linear growth linear growth rate law logarithmic growth logistic curve of growth logistic growth long term growth long-run growth potential long-term growth los cabos growth and jobs action plan malignant growth market growth rate market growth strategies marx's growth model measurement of growth rings mental growth mental growth curve microbial growth misuse of term cell growth misuse of term growth factor mossy growth multiplicative growth process multisector growth model muscle growth capacity muscle growth control mushroom growth mutations and cancer growth mycelial growth period mycelial growth rate myeloid cell growth myostatin to control growth natural growth natural growth rate natural growth rate of population natural old growth forest natural population growth natural rate of growth natural rate of population growth neoclassical growth model neoclassical growth models neoclassical model of growth neoplastic growth nerve growth factor net growth rate neutral economic growth neutral growth new growth new growth theory nominal growth nonproportional growth of one's own growth old growth one year's growth of conifers optimum mycelial growth organic growth outlay growth output growth outward growth outward looking growth outward oriented growth outward-oriented growth outward-oriented growth model outward-oriented growth strategy parabolic growth parabolic growth rate parabolic growth rate law particle growth pattern of growth per capita output growth perceptual growth personal growth phase growth physiological growth pituitary growth hormone planar growth plant growth plant growth chamber plant growth forms plant growth hormone plant growth inhibitors plant growth model plant growth rate plant growth regulators plant growth stages plant growth substances plant module growth from primordia platelet-derived growth factor polarized cell growth pole of growth poor seedling growth population growth population growth rate population growth rate . population growth tendencies poverty reduction and growth facility preemergent growth preferential growth at plus end private sector-led growth pro-employment growth pro-trade biased growth productivity growth promote economic growth proportional growth radial growth radial growth rate rapid growth rapid growth funds rapid population growth rapit growth funds rate of growth ration for growth ration of growth real economic growth real growth relative growth relative growth rate reliability growth model required for tumor growth required rate of growth resilient growth retarded growth rheotaxial growth ring of growth robertsons growth function seasonal growth second growth secondary growth seedling growth seedling growth control self-assembled growth self-sustaining growth shared growth short-term growth skeletal growth slow crack growth slow growth recovery smart growth social growth solow growth model special growth mechanisms specific growth rate spesific growth spiral growth split growth stability and growth pact stage of growth stages of economic growth stagnation in growth stationary growth steady growth steady state growth steering neuronal growth cone step growth stopping of growth subcritical crack growth sustainable and balanced growth sustainable economic growth sustainable growth sustained growth sympodic growth synchronic growth t cell growth factor taagled growth tear growth test the best mycelial growth the lowest mycelial growth the pole of growth the poorest mycelial growth theory of growth thermal growth tiller stage of growth total growth tourism growth transforming growth factor transforming growth factor alpha transforming growth factor b transforming growth factor beta transforming growth factors trend growth path tube growth types of population growth ultra - anti - trade biased growth ultra pro-trade biased growth ultra-antitrade-biased growth unbalanced growth unbalanced growth policy under optimum growth conditions urban growth vascular endothelial growth factor vcrhulst's growth function vegetable growth vegetative growth vertical growth void growth volume growth volunteer growth warranted rate of growth weed growth regulators wigner growth with the growth of

1: 2 ms