• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

grip

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 5964

grip

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7735

ana kullanım 1

01. sımsıkı tutmak 02. yakalamak 03. yapışmak 04. kavramak 05. çekmek 06. etkilemek 07. sarmak 08. tutamak 09. cezbetmek 10. kavzamak 11. sıkı tutmak 12. sıkıca tutmak 13. anlamak 14. avuçlamak 15. etkilenmek 16. idrak etmek 17. ilgisini çekmek 18. sıkıştırmak 19. sıkmak 20. tutmak

ana kullanım 2

01. sıkıca tutma 02. kavrama 03. yakalama 04. anlama gücü 05. yapma gücü 06. yolculuk çantası 07. tutturucu şey 08. saç tokası 09. sap 10. kulp 11. anlayış 12. egemen olma 13. iktidar 14. kavrayış 15. kudret 16. kuvvet 17. sancı 18. tutamaç 19. tutma 20. tutuş 21. yolcu çantası 22. anlama 23. el bagajı 24. el çantası 25. etkileme 26. hâkim olma 27. hüküm 28. idrak 29. özel biçimde el sıkışma 30. pençe 31. sıkı tutma 32. sımsıkı tutma 33. toka

atletizm

01. çekiç tutağı

bilişim

01. kavra

bisiklet

01. gidon sapı

denizcilik

01. kürek topacı 02. topaç

güreş

01. oyun

güvenlik

01. kabze

halter

01. oyun 02. tutuş yeri

hekimlik

01. grip 02. şiddetli ağrı

inşaat

01. aderans

iş dünyası

01. çekmek 02. seyahat çantası 03. kabza 04. set işçisi 05. setci

mecaz

01. anlayış 02. ilgi ya da dikkatini çekmek 03. kavrayış

mekanik

01. tutak

mimarlık

01. açık kanal

ormancılık

01. el kancası

oto

01. elcik 02. yol tutuş 03. debriyaj

sinema

01. işlik işçisi 02. stüdyo işçisi

spor

01. künde 02. tutma yeri

tarım

01. olta

teknik

01. gidon 02. tutacak 03. yardımcı

tekstil

01. adhezyon kuvvetleriyle bağlanmak 02. tutunmak

tenis

01. raket tutuşu

tiyatro

01. stüdyo işçisi 02. sahne donatımcısı

turizm

01. el çantası

GRIP = [grip] verb
1 sımsıkı tutmak, kavramak * eşanlamlı : grasp, hold, clutch, seize * karşıtanlamlı : release
İngilizce örnek : She gripped my arm in fear.
Türkçe çevirisi : Korkudan kolumu sımsıkı tuttu.
2 ilgisini çekmek, etkilemek
İngilizce örnek : His story gripped me.
Türkçe çevirisi : Öyküsü ilgimi çekti.
¤ noun
1 sıkıca tutma, kavrama * eşanlamlı : hold, clasp, grasp
İngilizce örnek : Don’t loosen your grip on the rope.
Türkçe çevirisi : İpi sımsıkı tutuşunu gevşetme.
İngilizce örnek : She tightened her grip on her mother’s arm in the crowd.
Türkçe çevirisi : Kalabalıkta annesinin kolunu daha da sakı tuttu.
2 sap

GRIP = Ortomiksovirüslerin neden olduğu akut seyirli, ateş ve solunum yollarının yangısıyla belirgin hastalık, nezle, enflüenza. [veterinerlik > ne, nedir, ne demek]

ilgili sözler / related words

ağır bir grip nöbeti angle of grip arm grip armor grip assist grip band grip be in the grip of blind grip bow grip bulldog grip cable grip carving grip casing grip contra grip cord grip cord grip jump l correct the grip cross grip double grip dummy grip eastern grip false grip finger grip fork grip frost grip gaffer grip get a grip get a grip on get a grip on oneself get a grip on something get a grip on the leg get a grip on yourself get into the grip of grip aşıları grip aşısı grip brake grip cap grip change grip filter grip foreman grip hastalığı grip için bir reçete yazar mısınız grip için bir şey verir misiniz grip length grip of the stick grip oldum grip olmak grip olmuşsunuz grip on economy grip otu grip palm upwards grip safety grip safety system grip salgını grip screw grip somebody's imagination grip strengtheners grip tool grip virüsü grip wrench grip zones hand grip handlebar grip have a good grip of a problem have a good grip of a situation have a good grip on an audience have a grip on head grip hook grip ikinci grip oluşum illegal grip in the grip of instantaneous grip vice keep a grip on key grip kirby grip lateral grip lead grip left grip plate leg grip legal grip lock grip pliers longitudinal grip loosen a grip lose one's grip lose one's grip an life lose one's grip on affairs maximum grip force mixed grip ordinary grip ordinary grip or ordinary grasp parry a grip pistol grip pistol grip tool racket grip racket handle grip racket-handle grip reamer hand grip regular grip reserve grip reverse grip ring grip plate rope grip size grip slip grip spade grip sudden grip vice the handlebar grip (of a bicycle) thumb grip tighten one's grip tire grip under the grip of vice grip vise grip vise grip pliers wet grip width of grip wire rope grip would you get a grip zinc grip

1: 0 ms