• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

grip

Türkçe - İngilizce

hekimlik

hekimlik / medicine

grip = paçavra hastalığı [eski terim - öz Türkçe]

grip = sıkıca tutma [eski terim - öz Türkçe]

grip = enfluenza [öz Türkçe - eski terim]

grip = enflüanza [öz Türkçe - eski terim]

grip = enflüenza [öz Türkçe - eski terim]

grip = flu [öz Türkçe - eski terim]

grip = influenza [öz Türkçe - eski terim]

GRİP = (grip nedir; grip ne demek; grip İngilizcesi) hek. Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları, ateş vb. belirtileri olan, bulaşıcı, salgın hastalık, paçavra hastalığı, enflüanza.

GRİP = (grip nedir; grip ne demek; grip İngilizcesi) Ortomiksovirüslerin neden olduğu akut seyirli, ateş ve solunum yollarının yangısıyla belirgin hastalık, nezle, enflüenza.

GRIP nasıl okunur, okunuşu /grip/ eylem

grip

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7735

bilişim

güreş

güvenlik

inşaat

mekanik

ormancılık

tarım

GRIP = [grip] verb
1 sımsıkı tutmak, kavramak * eşanlamlı : grasp, hold, clutch, seize * karşıtanlamlı : release
İngilizce örnek : She gripped my arm in fear.
Türkçe çevirisi : Korkudan kolumu sımsıkı tuttu.
2 ilgisini çekmek, etkilemek
İngilizce örnek : His story gripped me.
Türkçe çevirisi : Öyküsü ilgimi çekti.
¤ noun
1 sıkıca tutma, kavrama * eşanlamlı : hold, clasp, grasp
İngilizce örnek : Don’t loosen your grip on the rope.
Türkçe çevirisi : İpi sımsıkı tutuşunu gevşetme.
İngilizce örnek : She tightened her grip on her mother’s arm in the crowd.
Türkçe çevirisi : Kalabalıkta annesinin kolunu daha da sakı tuttu.
2 sap

GRIP = (grip nedir; grip Türkçesi) Ortomiksovirüslerin neden olduğu akut seyirli, ateş ve solunum yollarının yangısıyla belirgin hastalık, nezle, enflüenza.

ilgili sözler / related words

ağır bir grip nöbeti angle of grip arm grip armor grip assist grip band grip be in the grip of blind grip bow grip bulldog grip cable grip carving grip casing grip contra grip cord grip cord grip jump l correct the grip cross grip double grip dummy grip eastern grip false grip finger grip fork grip frost grip gaffer grip get a grip get a grip on get a grip on oneself get a grip on something get a grip on the leg get a grip on yourself get into the grip of grip aşıları grip aşısı grip brake grip cap grip change grip filter grip foreman grip hastalığı grip için bir reçete yazar mısınız grip için bir şey verir misiniz grip length grip of the stick grip oldum grip olmak grip olmuşsunuz grip on economy grip otu grip palm upwards grip safety grip safety system grip salgını grip screw grip somebody's imagination grip strengtheners grip tool grip virüsü grip wrench grip zones hand grip handlebar grip have a good grip of a problem have a good grip of a situation have a good grip on an audience have a grip on head grip hook grip ikinci grip oluşum illegal grip in the grip of instantaneous grip vice keep a grip on key grip kirby grip lateral grip lead grip left grip plate leg grip legal grip lock grip pliers longitudinal grip loosen a grip lose one's grip lose one's grip an life lose one's grip on affairs maximum grip force mixed grip ordinary grip ordinary grip or ordinary grasp parry a grip pistol grip pistol grip tool racket grip racket handle grip racket-handle grip reamer hand grip regular grip reserve grip reverse grip ring grip plate rope grip size grip slip grip spade grip sudden grip vice the handlebar grip (of a bicycle) thumb grip tighten one's grip tire grip under the grip of vice grip vise grip vise grip pliers wet grip width of grip wire rope grip would you get a grip zinc grip

1: 0 ms