• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

grid

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

biyoloji

grid = ızgara [eski terim - öz Türkçe]

GRİD = (grid nedir; grid ne demek; grid İngilizcesi) 1. Kepeği ve embriyosu alınmış olan tanenin kabaca öğütülmüş, çoğunlukla elenerek parça irilikleri bir örnek duruma getirilmiş biçimi. 2. Radyolojik incelemelerde, ikincil radyasyonun film veya ekrana ulaşmasını engelleyici düzenek, buki.

grid

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5950

ilgili sözler / related words

accelerating grid accumulator grid adjustment grid air defense grid air force grid airport grid map alfa numerik grid align to grid aligned grid tube alphanumeric grid amsler grid amsler grid amsler grid test ana grid ana grid meridyeni anode grid capacitance answer grid arbitrary grid arranges icons in a grid askeri grid askeri grid referans sistemi askeri grid sistemi assessment grid assumed grid atlas grid automatic grid bias auxiliary grid axes grid axis grid line axis grid lines balancing group grid operator band grid barrier grid basamaklı grid numaraları battery grid british grid reference system canadian grid cathode grid ceiling grid cell off grid character grid character grid unit character width grid clear grid coarse grid collecting grid color grid conditions for using the grid control grid coordinate grid coplanar grid tube coplanar grid valve cost grid critical grid current critical grid voltage cumulative grid rectifier damping grid declination of grid north deionizing grid direct grid bias distribution grid dk grid document grid dotted grid double grid drainage grid drawing grid dünya çok konili grid electrical grid electricity grid equivalent grid voltage esas grid eş grid manyetik açı haritası eş grid manyetik açısı evaluation grid evrensel kutbi stereo grafik grid evrensel ters merkatör grid fence post grid fencing post grid fill specification grid from table filled grid fine mesh grid fire control grid fish grid floating grid focusing grid folding grid frame grid free grid gas grid gauss-kruger grid georef grid georef grid (geographical reference grid) girder grid grid açısı grid amplitude grid ana düşeyi grid aralığı grid azalması grid azimut grid azimuth grid base grid başlangıcı grid battery grid beam grid bearing grid bias grid bias cell grid bias modulation grid bias resistance grid blocking capacitor grid box grid boylamı grid bölgesi grid cap grid capacitor grid card grid ceiling grid cell grid characteristic grid chart grid circuit grid color grid computation grid computing grid condenser grid conductance grid construction grid control grid controlled ignition system grid convergence grid convergence factor grid coordinate system grid coordinates grid current grid current characteristic grid current modulation grid cutoff voltage grid çizgisi grid çizik işaretlemeleri grid çizilmiş fotoğraf grid declination grid değişimi grid değişmesi grid detection grid direction grid dissipation grid distance grid driving power grid ekvatoru grid emission grid enlemi grid equator grid esas düşeyi grid fotokoagülasyon grid foundation grid generation grid genliği grid glue grid guides grid hattı grid hesaplama grid hücresi grid inhirafı grid interconnection grid interval grid inverse grid inversi grid iron grid istikamet açısı grid işaretleri grid junction grid junctions grid kesişme hattı grid kesişmeleri grid klişesi grid koordinat sistemi grid koordinatları grid kuzey grid kuzeyi grid kuzeyi deklinasyonu grid latitude grid layout grid leak grid length grid levelling grid limiter grid limiting grid line grid lines grid locator grid longitude grid magnetic angle grid manyetik açısı grid masthead grid meridian grid meridyen grid meridyeni grid mesafesi grid method grid metodu grid mevki grid modulation grid navigation grid network grid neutralization grid north grid number grid origin grid pane grid paraleli grid parallel grid penalty grid photocoagulation grid plan grid plate grid point node grid pool tube grid potential grid prime vertical grid pulse modulation grid rectification grid referans notu grid referans sistemi grid reference system grid referencing grid resistance grid resistor grid return grid rhumb line grid sabit açılı hat grid sampling grid sapması grid sayısı grid semti grid separator grid settings grid seyri grid sheet grid sheet system grid shells grid sistemi grid square grid stack grid structure grid sweep grid swing grid switch grid system grid taksimatlı kanava grid tedavisi grid ticks grid transformer grid treatment grid uzunluğu grid variation grid voltage grid website grid wheel flour mill grid x grid y grid yakınsaması grid yaklaşım faktörü grid yaklaşma açısı grid yaklaşma açısı faktörü grid yığını grid yönü grid zone gridded oblique grid harekat amaçlı grid hareketli grid hava savunma grid sistemi heated grid spinning method heating grid high efficiency grid modulation high-efficiency grid modulation horizontal grid hot grid anemometer ikincil grid ingiliz grid referans sistemi injection grid injector grid invisible grid itibari grid jan grid jeoref grid keyfi grid kish grid kutbi stereografik grid kutupsal grid ladder grid numbers lambert grid large grid leaky grid detection leaky grid rectification light grid lighting grid linear grid lt grid luggage-rack grid lunar grid valve major grid major grid lines managerial grid managerial grid model map grid market-product grid melting grid mesh grid metal grid military grid military grid reference system military grid system minor grid lines mobile steaming grid modified grid pattern modular grid national grid reference navigational grid no grid no grid lines objects snap to grid occupational approval grid off the grid on the grid open grid operational grid orthogonal grid paralaktik grid parallactic grid perspective grid perspektif grid photo-island grid pixel grid point designation grid polar grid polar stereographic grid position correction grid positive grid positive grid oscillator positive grid oscillator tube potter-buckey grid preferred grid primary grid primary grid emission prime grid meridian quadrature grid f-m detector radiator grid raised grid flooring random grid procedure raster grid reference grid reinforcement grid repertory grid technique resistance grid resistance grid flame gun resonator grid reverse grid current screen grid screen grid current screen grid tube or valve screen grid voltage secondary grid secondary grid emission set grid size shield grid show grid show grid lines show/hide grid single grid tube sink grid size to grid skew grid slotted grid small grid snap to grid space charge grid space-charge grid spacer grid spatial grid specimen grid square structural grid starting grid steel grid floor support grid suppressor grid suspension grid table grid tangent plane grid system target area designator grid target area grid target grid target identification grid teğet düzlem grid sistemi tercih edilen grid thermionic grid emission tile grid to grid toggle grid transmission grid transmission grid operator transverse mercator grid ulusal grid referansı universal polar stereographic grid universal transverse mercator grid uzamsal grid vertical grid view grid wall grid wetzel grid wire grid wooden grid world polyconic grid woven grid

1: 0 ms