• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

greedy

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 15127

GREEDY = ['gri: di] adjective
açgözlü * eşanlamlı : gluttonous, avaricious, covetous, selfish, grasping, avid * karşıtanlamlı : unselfish, generous
İngilizce örnek : He is greedy for money.
Türkçe çevirisi : Para için açgözlüdür.
İngilizce örnek : She is greedy for fame.
Türkçe çevirisi : Şöhret için açgözlüdür.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms