• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

greed

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 12039

GREED = [gri: d] noun
açgözlülük * eşanlamlı : greediness, avarice, gluttony, hunger, covetousness, selfishness, avidity * karşıtanlamlı : unselfishness, generosity
İngilizce örnek : He has greed for money.
Türkçe çevirisi : Para için açgözlülüğü vardır. (Paragözdür.)

ilgili sözler / related words

1: 1 ms