• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

grave

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2910

bilişim

GRAVE = [greyv] noun
mezar * eşanlamlı : tomb, sepulchre, vault, mausoleum, crypt
İngilizce örnek : I often visit my mother’s grave.
Türkçe çevirisi : Sık sık annemin mezarını ziyaret ederim.
İngilizce örnek : He has one foot in the grave.
Türkçe çevirisi : Onun bir ayağı çukurda.
¤ adjective
1 ciddi * eşanlamlı : sober, solemn, serious, thoughtful
İngilizce örnek : The manager looked grave when he said he would resign.
Türkçe çevirisi : İstifa edeceğini söylediği zaman müdür ciddi görünüyordu.
2 ağır * eşanlamlı : important, weighty, vital, critical, serious * karşıtanlamlı : trivial
İngilizce örnek : The patient’s condition is critically grave.
Türkçe çevirisi : Hastanın durumu ciddi derecede ağır.

ilgili sözler / related words

a watery grave as grave as a judge as quiet as the grave as silent as the grave as still as the grave be grave become grave burial and grave registration chamber grave cist grave collective grave come to an early grave commit the body to the grave common grave cradle to grave manufacturing dig one's own grave dig somebody's grave dig the grave of one's reputation earth grave empty grave erysipelas grave intermun erysipelas grave internum from the cradle to the grave grave a ship grave accent grave as a judge grave furnishings grave gifts grave goods grave illness grave moral flaw grave robber grave stele grave stone grave violation grave wax have one foot in the grave I swear on my mother's grave I'll take it to my grave i swear on my mother's grave i'll take it to my grave it is a grave mistake to deny that it is a grave mistake to deny that. kist grave make one turn in one's grave make one turn over in one's grave make somebody turn in his grave make somebody turn in their grave mass grave mass grave massacre military grave registration service ochre grave of the grave on the brink of the grave one foot in the grave pithos grave quiet as the grave return from the grave rise from the grave rise from the grave and haunt people rock grave secret as the grave shaft grave silent as the grave sink into the grave the cure for old age is the grave totter to one's grave turn in one's grave turn over in one's grave urn grave walk across one's grave war grave with one foot in the grave you dig your grave with your teeth you'll send yourself to an early grave

1: 0 ms