• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gracious

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8870

GRACIOUS = ['greyşıs] adjective
1 hoş, nazik * eşanlamlı : kind, polite, friendly, courteous, amiable, cordial, gentle, civil * karşıtanlamlı : impolite, rude
İngilizce örnek : The manager is gracious to his employees.
Türkçe çevirisi : Müdür çalışanlarına karşı naziktir.
2 (Tanrı) bağışlayıcı, merhametli * eşanlamlı : merciful, tender

ilgili sözler / related words

1: 0 ms