• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

graceful

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8881

GRACEFUL = ['greysfıl] adjective
zarif, hoş * eşanlamlı : elegant, supple, pleasing, charming, lovely, fine * karşıtanlamlı : clumsy, awkward
İngilizce örnek : A seagull in flight is most graceful.
Türkçe çevirisi : Uçmakta olan martı çok zariftir (zarif görünür).

ilgili sözler / related words

1: 1 ms