• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

something

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 301

ana kullanım 1

01. bir şey 02. falan 03. küsur

ana kullanım 2

01. önemli bir şey 02. önemli biri

ana kullanım 3

01. biraz 02. bir nebze 03. bir dereceye kadar

SOMETHING = ['samting] pronoun
bir şey
İngilizce örnek : Did you say something?
Türkçe çevirisi : Bir şey mi dedin?
İngilizce örnek : There is something worrying him.
Türkçe çevirisi : Onu endişelendiren bir şey var.
İngilizce örnek : We must do something to help them.
Türkçe çevirisi : Onlara yardım etmek için bir şey yapmalıyız.
* something like = gibi, yaklaşık
İngilizce örnek : It will cost something like thirty liras.
Türkçe çevirisi : Otuz lira gibi bir para tutacak.

1: 0 ms