• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

glacial anticyclone

İngilizce - Türkçe

GLACIAL ANTICYCLONE = (glacial anticyclone nedir; glacial anticyclone Türkçesi) Her iki kutup noktası civarında oluşan, yarı durağan yüksek basınç merkezleri.

1: 0 ms