• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ghastly

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 18688

GHASTLY = ['ga: stli] adjective
1 sarı benizli, sapsarı, soluk * eşanlamlı : pale, white, ashen, pallid, wan
2 korkunç * eşanlamlı : dreadful, horrible, frightful, horrifying, frightening, dreadful, fearful
3 kon. berbat

ilgili sözler / related words

1: 0 ms