• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gezinmek

Türkçe - İngilizce

gezinmek = volta atmak [öz Türkçe - eski terim]

GEZİNMEK = (gezinmek nedir; gezinmek ne demek; gezinmek İngilizcesi) 1. Eğlenmek, vakit geçirmek için gezmek, dolaşmak, seyran etmek: «Başı bir düşünceyle ağırlaşmış gibi öne düşük, elleri cebinde, geziniyordu.» -P. Safa. 2. Belirli bir çevre içinde gezip durmak: «Bir akşam rıhtım boyunda geziniyordum.» -S. F. Abasıyanık. 3. müz. Özellikle doğaçtan yapılan müzikte, ezgiyi belli bir makam anlayışı içinde değişik perdeler üzerinde çalmak, dolaşmak.

GEZİNMEK = (gezinmek nedir; gezinmek ne demek; gezinmek İngilizcesi) Baştan savmak.

GEZİNMEK = (gezinmek nedir; gezinmek ne demek; gezinmek İngilizcesi) Yüznumaraya gitmek.

gezinmek = cevelân etmek [Türkçe - Osmanlıca]

gezinmek = tenezzüh etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms