• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

geriyatrik

Türkçe - İngilizce

geriyatrik = yaşlı [eski terim - öz Türkçe]

geriyatrik = yaşlılıkla ilgili [eski terim - öz Türkçe]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms