• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gerilim

Türkçe - İngilizce

eczacılık

isim / noun – electricity

ruhbilim

gerilim = potansiyel [öz Türkçe - eski terim]

gerilim = stres [öz Türkçe - eski terim]

gerilim = tansiyon [öz Türkçe - eski terim]

gerilim = volt [öz Türkçe - eski terim]

gerilim = voltaj [öz Türkçe - eski terim]

GERİLİM = (gerilim nedir; gerilim ne demek; gerilim İngilizcesi) (sinema, televizyon) Bir elektrik kaynağının potansiyeli, potansiyel farkı ya da elektromotor kuvveti. Voltla ölçülür.

GERİLİM = (gerilim nedir; gerilim ne demek; gerilim İngilizcesi) (sinema, televizyon) Çeşitli yollara başvurularak, konunun anlatımında yaratılan sıkıntılı, gergin hava.

GERİLİM = (gerilim nedir; gerilim ne demek; gerilim İngilizcesi) 1. Gerginlik, tansiyon: «İki yetişkin arasında süregiden gerilimin fazlasıyla farkındaydı.» -E. Şafak. 2. dil b. Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon. 3. fiz. İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür. 4. fiz. Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj. 5. ruh b. İhtiyaçların karşılanamadığı veya bir hedefe yönelmiş davranışlar engellendiğinde ortaya çıkan coşkulu durum. 6. sin. ve TV Çeşitli yollara başvurularak filmde yaratılan sıkıntılı, gergin hava, tansiyon.

GERİLİM = (gerilim nedir; gerilim ne demek; gerilim İngilizcesi) 1. İki durum ya da konum arasındaki potansiyel ayrımının neden olduğu etki. 2. Akım geçen bir devrede, iki nokta arasında ölçülen potansiyel ayrımı. 3. (İng. stress): Bir nesnenin boyutlarını değiştirmesine yol açan, birim alan başına uygulanan kuvvet.

GERİLİM = (gerilim nedir; gerilim ne demek; gerilim İngilizcesi) 1. İki durum ya da konum arasındaki potansiyel farkının neden olduğu etki. 2. Akım geçen bir devrede iki nokta arasında ölçülen potansiyel farkı. Voltaj veya elektromotorkuvvet yerine kullanılır.

GERİLİM = (gerilim nedir; gerilim ne demek; gerilim İngilizcesi) 1. Kaygı, heyecan, baskı ya da yılgınlık gibi ruhsal durumların davranımsal etkilerine verilen genel ad. 2. Gerçek ya da imgesel bir durumu, biyolojik ve ruhsal bakımdan güçlü ve hareketli biçimde karşılamaya hazır oluş.

GERİLİM = (gerilim nedir; gerilim ne demek; gerilim İngilizcesi) 1-Seyircinin oyuna olan ilgisinde süreklilik sağlıyan düğüm, çatışma ve gizlilik anları. 2 -Oyuncunun belirli tepkileri, fiziksel hareketler yoluyla gerilime götürmesi. Doğal olarak, gerilim, daha çok seyirci üzerinde yaratılan etkinin ölçüsüyle orantılıdır.

GERİLİM = (gerilim nedir; gerilim ne demek; gerilim İngilizcesi) Bir iletkenin iki ucundaki elektrik akımını sağlayan gizil güç eşitsizliği.

GERİLİM = (gerilim nedir; gerilim ne demek; gerilim İngilizcesi) Bireyin birbirine karşıt isteklerinin yol açtığı ya da bir isteğini gerçekleştirmesini önleyen dış engellerin neden olduğu iç çelişme.

GERİLİM = (gerilim nedir; gerilim ne demek; gerilim İngilizcesi) Birim alana düşen yük.

GERİLİM = (gerilim nedir; gerilim ne demek; gerilim İngilizcesi) Elektrik alanı içinde bulunan iki noktanın erkil değerleri çıkarımı. Bu nicelik genellikle volt olarak ölçülür.

GERİLİM = (gerilim nedir; gerilim ne demek; gerilim İngilizcesi) fizik: Bir iletkenin iki ucundaki elektrik akımını sağlayan gizilgüç eşitsizliği.

GERİLİM = (gerilim nedir; gerilim ne demek; gerilim İngilizcesi) Gereksinmelerin doyurulamadığı ya da ereğe yönelmiş davranışların engellendiği zaman ortaya çıkan coşkusal durum.

GERİLİM = (gerilim nedir; gerilim ne demek; gerilim İngilizcesi) Konuşmada bir sesin meydana gelmesi için ses kirişlerinin gerginleşmesi (1. evre gerilim, 2. evre oluşum, 3. evre çözülüm) .

GERİLİM = (gerilim nedir; gerilim ne demek; gerilim İngilizcesi) Ses çıkarken kasların etkisi ile veya havanın basıncıyla kirişlerin gerilmesi. Birincisine ETKEN GERİLİM (T, active), ikincisine EDİLGEN GERİLİM (T, passive) denir. bk. Başlama gerilimi.

GERİLİM = (gerilim nedir; gerilim ne demek; gerilim İngilizcesi) Seyircinin oyuna karşı ilgisini uyanık tutup heyecan ve merak yaratmak için baş vurulan bir sanat tutumu.

GERİLİM = (gerilim nedir; gerilim ne demek; gerilim İngilizcesi) Uzaklığa göre türevi, ters yönde kuvveti veren işler.

ilgili sözler / related words

açık devre gerilim kazancı açık gerilim adsal gerilim akım gerilim eğrisi akım ve gerilim referans ölçüm transformatörleri aktif gerilim alçak gerilim alçak gerilim alt dağıtımı alçak gerilim ana dağıtım panosu alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni alçak gerilim anahtarlama ve kontrol tablosu alçak gerilim bataryası alçak gerilim buşingi alçak gerilim direktifi alçak gerilim ekipmanı alçak gerilim hattı alçak gerilim iç ihtiyaç beslemesi alçak gerilim iç ihtiyaç sistemi alçak gerilim iç ihtiyaç tesisi alçak gerilim kabloları alçak gerilim kablosu alçak gerilim koruması alçak gerilim odası alçak gerilim panosu alçak gerilim redresörü alçak gerilim sigortası alçak gerilim sistemi alçak gerilim sistemleri alçak gerilim şalt tesisi alçak gerilim şalter kutusu alçak gerilim şalteri alçak gerilim tablosu alçak gerilim tesisi alçak gerilim trafosu alt gerilim alternatif akım yüksek gerilim kesici alternatif gerilim ana gerilim anılan gerilim ani gerilim ani gerilim (voltaj) yükselmesi ani gerilim atağı ani gerilim düşmesi ani gerilim sıçrama ani gerilim yükselmesi anormal gerilim arttırıcı artan gerilim artık gerilim asal gerilim asal gerilim doğrultusu asimetrik gerilim aşırı gerilim aşırı gerilim deneyi aşırı gerilim devre kesicisi aşırı gerilim katsayısı aşırı gerilim koruma panosu aşırı gerilim koruması aşırı gerilim koruyucu aşırı gerilim rölesi aşırı gerilim sınırlayıcısı atık sıkıştırıcı gerilim atımlı gerilim ayrı kollarda gerilim düşümü ayrılmış çok düşük gerilim sistemi azaltılmış alçak gerilim sistemi bağıl gerilim değişimi bağımlı gerilim kaynağı benimsenir gerilim besleme gerilim kaynağı bileşke gerilim bileziklerdeki gerilim bir fazlı gerilim birincil gerilim birincil gerilim ekseni bozucu gerilim çatlak ucu gerilim yeğinliği çekerek oluşuturulan gerilim çevresel gerilim çatlatması çevresel gerilim yüzey çatlatması çevrimsel gerilim uygulamaları çıkış tarafı gerilim rölesi çift gerilim çok düşük gerilim çok eksenli gerilim çok fazlı gerilim kaynağı çok yüksek gerilim d-c gerilim dahili gerilim dalgalı gerilim darbe gerilim testi değişik gerilim değişken gerilim delinme gerilim devamlı gerilim devingen gerilim gereyi dış gerilim dikey gerçek gerilim dinamik gerilim dislokasyon gerilim alanı doğru gerilim doğrultulmuş gerilim doğrusal gerilim dolaysız gerilim doruk gerilim doruk gerilim seviyesi doymuş gerilim dönüşül gerilim dönüşül gerilim yeğinliği dönüşül gerilim yoğunluğu çarpanı durağan gerilim durgun aşırı gerilim düşük gerilim düşük gerilim güç faktörü düşük gerilim kabloları düşük gerilim kesicisi düşük gerilim koruması düşük gerilim rölesi düşük gerilim voltmetresi düzlemsel gerilim eksenel asal gerilim eksenel gerilim ekstra yüksek gerilim elektriksel gerilim elektronegatif gerilim elektronik gerilim regülatörü elektropozitif gerilim elektrostatik gerilim detektörleri en büyük gerilim en üst gerilim en yüksek gerilim endüklenen gerilim erotik gerilim filmi esnek gerilim esnek gerilim derişimi eşikieksenli gerilim dağılımı eşsüreli gerilim -gerinim eğrisi etkin gerilim etnik gerilim evreler arası gerilim evrelerarası gerilim fazlar arası gerilim fazlar arası minimum gerilim fazlararası gerilim fiziksel gerilim fonksiyonel çok düşük gerilim fotoelastik gerilim ölçer galvanizli yüksek gerilim hattı direği geçen doğru gerilim geçici gerilim genelleşmiş gerilim geniş gerilim gerçek gerilim gerçek gerilim -gerçek gerinim çizgesi gerçek gerilim değeri gerilim aktarma gerilim alanı gerilim altına almak gerilim altında gerilim altında bulunan bölüm gerilim altındaki parçalar gerilim aralığı gerilim artırıcılar gerilim artması gerilim arttırıcı gerilim ayar reostası gerilim ayarı gerilim ayarlayıcı tüp gerilim azalışı gerilim azalması gerilim azaltımı gerilim bandı gerilim bantları gerilim beslemesi gerilim birimi gerilim bobini gerilim boşalması gerilim bozunum çizgesi gerilim bozunumu gerilim bozunumu çizgesi gerilim bölücü gerilim büyüklüğü gerilim çatlağı gerilim çatlaması gerilim çatlaması işgörmezliği gerilim çatlatması gerilim çevrimi gerilim çizgesi gerilim çoğaltıcı gerilim çoğaltıcı doğrultmaç gerilim dağılımı gerilim dalgalanması gerilim dalgalanması dalga şekli gerilim dalgalanmasının büyüklüğü gerilim dalgalanmasının dalga şekli gerilim dalgalanmasının genliği gerilim dalgaları gerilim dalgaları–kongreler gerilim darbesi gerilim deformasyon diyagramı gerilim değeri gerilim değerleri gerilim değişim aralığı gerilim değişimi gerilim değişme aralığı gerilim değişme süreci gerilim değişmelerinin oluşum hızı gerilim değişmesi gerilim denetimli gerilim denetimli kristal osilatör gerilim denetimli osilatör gerilim denetimli salıngaç gerilim denetimli zayıflatıcı gerilim denetir gerilim denetleci gerilim deneyi gerilim dengeleyici gerilim dengesizliği gerilim denitimli salıngaç gerilim derişimi gerilim derişimi çarpanı gerilim destekli yeniden kristallenme gerilim destekli yenilenme gerilim devresi gerilim devresi elemanı gerilim diyagramı gerilim doğrultma derecesi gerilim doyması gerilim döngüsü gerilim dönüştüreci gerilim dönüştürücüsü gerilim dörtleyici gerilim duran dalga oranı gerilim durumu gerilim duyarlığı gerilim duygulanımları gerilim duygusu gerilim düşmesi gerilim düşümü gerilim düşümünün sıcaklık katsayısı gerilim düşüren donanım gerilim düşürme ısı işlemi gerilim düşürücü gerilim düşürücü direnç gerilim düşürücü trafo gerilim düşürücü transformatör gerilim düşüşü gerilim düzeltmesi gerilim düzen direnci gerilim düzengeci gerilim düzengeçleri gerilim düzenleci gerilim düzenleri gerilim düzenleyici gerilim düzenleyici devre gerilim düzeyi gerilim eğimi gerilim eklemi gerilim elemanı gerilim esnekliği gerilim eşitleme tavı gerilim eşitlemesi gerilim farkı gerilim fayı gerilim filmi gerilim genliği gerilim geribeslemesi gerilim gevşemesi gerilim giderilmiş metal gerilim giderme gerilim giderme işlemi gerilim giderme tavı gerilim giderme tavlaması gerilim göstergeli basınç çevirici gerilim göstergesi gerilim gözesi gerilim gradyanı gerilim hassasiyeti gerilim hatları gerilim içinde gerilim ikileyici gerilim izleyici gerilim izolesi gerilim kablosu gerilim kablosu konektörü gerilim kaldırılması/boşalması gerilim katlayıcı gerilim kaybı gerilim kaynağı gerilim kazancı gerilim kırığı gerilim kırıkları gerilim konsantrasyon faktörü gerilim kontrollü kulometri gerilim kontrollü osilatör gerilim kontrolü gerilim konvertisörü gerilim konvertörü gerilim kopma deneyi gerilim korozyon çatlağı gerilim korozyon çatlaması gerilim korozyonu gerilim korozyonu çatlaması gerilim koruma körelimi gerilim kumandalı kaynak gerilim kuvveti gerilim merkezleme gerilim metrikleri gerilim oranı gerilim osteojenezisi gerilim oynaması gerilim ölçer gerilim ölçer yerleşim sırası gerilim ölçme gerilim ölçme aleti gerilim ölçümü gerilim ölçümüne ilişkin gerilim özdüşümü gerilim parçası gerilim referansı tüpü gerilim regülatörü gerilim rölesi gerilim saptama diyodu gerilim seçici gerilim seçme şalteri gerilim seviyesi gerilim sıçraması gerilim sıfır gerilim sınırı gerilim sınırlaması gerilim sınırlayıcı gerilim sınırlayıcılar gerilim sigortası gerilim simgesi gerilim sinyali gerilim stabilizörü gerilim taşıyan gerilim taşması gerilim tepe noktası gerilim test cihazı gerilim testi gerilim tipi baş ağrısı gerilim trafoları, transformatörleri gerilim trafosu gerilim transformatörü gerilim ucu gerilim ünitesi gerilim üreteci gerilim ve deformasyon ölçer gerilim verimi gerilim verimliliği gerilim verme aygıtı gerilim verme ekipmanı gerilim yaratmak gerilim yeğinliği gerilim yeğinliği çarpanı gerilim yeğinlik aralığı gerilim yoğunlaştırıcı gerilim yok gerilim yükselişi gerilim yükselme koruması gerilim yükselme rölesi gerilim yükselmesi gerilim yükselteci gerilim yükseltici gerilim yükseltimi gerilim yükseltme diyodu gerilim yükü gerilme ve gerilim görece gerilim değişimi göreceli gerilim değişimi göreli gerilim değişimi gürültü gerilim jeneratörü hacimsel gerilim ölçer haddeleme teması gerilim yorgunluğu harici gerilim harmonik gerilim hasar verici yüksek gerilim hat gerilim düşüşü hat gerilim kaybı havai alçak gerilim hatları havai orta gerilim hatları havai yüksek yüksek gerilim hatları havalı gerilim giderme heyecan ya da gerilim durumu hızlandırıcı gerilim hidrostatik gerilim ısıl gerilim ısıl gerilim çatlaması ısıl gerilim çatlatması ısıl gerilim endeksi ısıl gerilim gevşemesi ıslak gerilim giderme ışık ve alçak gerilim tesisleri ışıl gerilim etkisi ışıl gerilim gözesi ışıl gerilim ile ilgili iç gerilim içgüdüsel gerilim ideal gerilim kaynağı iki eksenli gerilim durumu ikincil gerilim ileri gerilim iletkenler arası gerilim ilk gerilim ilkel gerilim verme metodu impuls dayanma gerilim işler gerilim işlevsel çok düşük gerilim işleysel gerilim izin verilen gerilim jeneratör gerilim regülatörü kabul edilebilir gerilim kabul edilir gerilim kalan gerilim kalıcı gerilim kalıntı gerilim kanatlı gerilim giderme kapalı çevrim gerilim kazancı kare dalge gerilim karmaşık gerilim karşılaştırma gerilim ölçeri katodik aşırı gerilim katot gerilim düşüşü kesite dikey gerilim kesite dikey gerilim katsayısı kimyasal gerilim klorür yükünlü gerilim yenimi çatlaması kontinü gerilim kontrol gerilim terminali şeridi koruyucu aşırı düşük gerilim kritik gerilim lazer ile gerilim giderme maksimum gerilim maksimum gerilim voltmetresi manyetik gerilim mesnet izolatörü gerilim trafosu metalürjik gerilim arttırıcı milenyum öncesi gerilim muhteşem bir gerilim filmi negatif faz sıralı gerilim neon gerilim regülatörü noktasal gerilim nominal gerilim nominal gerilim düşme normal gerilim normal gerilim arttırıcı normal/yüzeye dik gerilim onanır gerilim optimum gerilim oranlı gerilim değişimi orta gerilim orta gerilim dağıtımı orta gerilim ekipmanı orta gerilim hücreler orta gerilim kabloları orta gerilim kontrol tablosu orta gerilim panoları orta gerilim sargı ortak mod gerilim bölgesi ortak mod gerilim kazancı ortalama gerilim otomatik gerilim düzenleyicisi otomatik gerilim regülatörü ozmotik gerilim ön gerilim ön gerilim çubuğu ön gerilim tablası ön gerilim verme tertibatı örnek gerilim paralel gerilim ayarlama pik gerilim politik gerilim filmi primer gerilim psikolojik gerilim psikolojik gerilim filmi radyal gerilim reaktif gerilim bileşeni referans alınan gerilim referans gerilim rezidüel gerilim romantik gerilim filmi ruhsal gerilim sabit gerilim sabit gerilim transformatörü salt gerilim schottky gerilim engeli sekonder gerilim ses ile gerilim giderme sıfır gerilim sıkıştırıcı gerilim sınır gerilim simetrik gerilim sinüzoidal gerilim sonlu gerilim teorisi sonlu öğeli gerilim çözümlemesi sonradan gerilim verme metodu soy gerilim standart gerilim supersarmal gerilim

1: 0 ms