• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gerçeklik

Türkçe - İngilizce

GERÇEKLİK = (gerçeklik nedir; gerçeklik ne demek; gerçeklik İngilizcesi) 1. Gerçek olan, varolan şeylerin tümü. // Bu anlamda gerçekliğin şu türleri vardır: a. Bilinçten, tasarımlardan bağımsız olan varlık. (Düşünülmüş, düşlenmiş şeylerin karşıtı.) b. Belli bir zaman bağlantısı içinde yaşanmış olan, yaşantı ve deneylerde somut olarak karşılaşılan şeyler. 2. Olanağın karşıtı. 3-Bilimsel araştırmalarda her türlü öznel öğenin karşısında nesnel olarak geçerliği olan şey.

GERÇEKLİK = (gerçeklik nedir; gerçeklik ne demek; gerçeklik İngilizcesi) Bir sözdeki düşüncelerin doğru, duyguların içten ve hayallerin olağan olması hali.

GERÇEKLİK = (gerçeklik nedir; gerçeklik ne demek; gerçeklik İngilizcesi) Doğruluk, dürüstlük, sahihlik, hakikat.

GERÇEKLİK = (gerçeklik nedir; gerçeklik ne demek; gerçeklik İngilizcesi) Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, şeniyet, realite: «Çok işte ne yapıyorsak onu yapıp bunda da gerçekliği belirlemekle yetinebiliriz.» -N. Uygur.

GERÇEKLİK = (gerçeklik nedir; gerçeklik ne demek; gerçeklik İngilizcesi) Gerçek olan, var olan şeylerin tümü.

GERÇEKLİK = (gerçeklik nedir; gerçeklik ne demek; gerçeklik İngilizcesi) Somut ve nesnel olarak varoluş.

gerçeklik = asıl [öz Türkçe - eski terim]

gerçeklik = hakikat [öz Türkçe - eski terim]

gerçeklik = realite [öz Türkçe - eski terim]

gerçeklik = şe'niyet [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms