• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

geostrophic wind scale

İngilizce - Türkçe

GEOSTROPHIC WIND SCALE = (geostrophic wind scale nedir; geostrophic wind scale Türkçesi) Değişik enlemlerde kullanılabilmesi için çok ölçekliliğe uygun, genelde saydam materyallerden yapılmış, analiz edilmiş hava haritalarından Jeostrofik rüzgâr hızını elde etmeye yarayan grafiksel alet. Bu ölçeği hazırlayan kişi, ölçeğin hazırlanma aşamasında; kullanılan hava haritalarının ölçeğini, uygulanacak izobar aralığını, havanın yoğunluğunu ve istenilen hız birimini dikkate almalıdır.

1: 0 ms