• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

geosphere

İngilizce - Türkçe

GEOSPHERE = (geosphere nedir; geosphere Türkçesi) Yerkürenin hidrosfer (suyla kaplı kısmı) ve litosferden (kara ile kaplı kısmı) oluşan kısmı. Bilindiği gibi jeosfer, atmosfer tarafından çevrelenmiş olan dünya için kullanılan bir terimdir. Jeosfer ile atmosferin birleştiği yerde biyosfer olarak bilinir.

1: 0 ms