• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

geopotential

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 94109

GEOPOTENTIAL = (geopotential nedir; geopotential Türkçesi) Birim kütlenin, -deniz düzeyi başlangıç alınarak- yerçekimi kuvveti alanı içinde, birim yüksekliğe çıkartılmasıyla kazanmış olduğu enerjinin sayısal değeridir. Dinamik metre ile ifade edilir. Hava hareketlerinin geometrik yükseklik hareketleri yerine joepotansiyel yükseklikte hareketlerini incelemek daha doğrudur çünkü geometrik yükseklik boyunca hareket eden hava parseli ya enerji alır yada kaybeder bu nedenle de sağlıklı bir bilgi elde edilemez. Jeopotansiyel yüksekliğin, hem geometrik yüksekliği iyi temsil etmesi hem de hava hareketlerinin yükseltilerini sağlıklı göstermesi nedeniyle kullanımı doğrudur.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms