• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

geophysics

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 34511

GEOPHYSICS = [ci: ou'fiziks] noun
jeofizik, yer fiziği

GEOPHYSICS = (geophysics nedir; geophysics Türkçesi) Yerkabuğunun doğası ve fiziksel özellikleriyle ilgilenen bilim dalı. Jeofiziğin ilgilendiği temel konular arasında, yerkürenin fiziksel olayları ve bileşenleri, yerküreyi saran su ve hava tabakası da vardır. Jeofizik ile ilgili diğer bilimler, meteoroloji, jeoloji, sismoloji, volkan bilim, oşinografi, hidroloji ve ilgili deniz bilimleridir. Konu biraz daha geniş düşünülürse astronomi ve diğer astro-bilimler de konuyla ilişkilendirilebilinir.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms