• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

geometri

Türkçe - İngilizce

geometri = uzambilim [eski terim - öz Türkçe]

GEOMETRİ = (geometri nedir; geometri ne demek; geometri İngilizcesi) 1. Düzlemsel şekillerin özeliklerini ve aralarındaki bağıntıları inceleyen matematik dalı, hendese. 2. 1872 'de Erlangen programında Felix Klein 'in tanımladığı anlamda, bellibir dönüşüm grubu altındaki değişmezlerin kuramı. 3.Öklidiyen geometri, Riemannian geometri gibi,belli matematik sistemlerin, özeliklerin veya bağıntıların belli bir aksiyom sistemine bağlanması.

GEOMETRİ = (geometri nedir; geometri ne demek; geometri İngilizcesi) 1. Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese. 2. Bu konu ile ilgili olan kitap veya ders.

GEOMETRİ = (geometri nedir; geometri ne demek; geometri İngilizcesi) 1. Noktalar, çizgiler, yüzeyler ile cisimlerin özelliklerini, ölçümlerini ve aralarındaki bağıntıları inceleyen matematik dalı. 2. Orta dereceli ve yüksek okullarda öğrencilere noktalar, çizgiler, yüzeyler ile cisimlerin özellikleri, ölçümleri ve aralarındaki bağıntılar üzerinde gözlem ve uygulamalara dayalı olarak belli bilgi ve anlayışları kazandırmak amacıyla matematik kümesi içinde okutulan ders.

GEOMETRİ = (geometri nedir; geometri ne demek; geometri İngilizcesi) 8. «Geometri»,çizgilerin, yüzeylerin ve hacimlerin belli bir ölçü ile genliklerini ölçmeyi öğreten birilimdir.

geometri = hendese [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms