• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

genu

Türkçe - İngilizce

teknik

genu = diz [eski terim - öz Türkçe]

genu

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 60299

ana kullanım

hekimlik

teknik

ilgili sözler / related words

1: 0 ms